Wyniki stypendium im. Adama i Haliny Stepkowskich 2023

Kapituła Funduszu stypendialnego im. Adama i Haliny Stepkowskich Fundacji Politechniki Warszawskiej w składzie:

 • - prof. dr. hab. inż. Robert Zalewski - Prorektor ds. Studenckich Politechniki Warszawskiej- Przewodniczący Kapituły,
 • - prof. dr hab. inż. Andrzej Kolasa - Prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Warszawskiej,
 • - mgr inż. Jerzy Baranowski - Prezes Fundacji Politechniki Warszawskiej, reprezentujący także Fundatorów Stypendium
dokonała wyboru stypendystów stypendium Funduszu im. Adama i Haliny Stepkowskich na rok akademicki 2023/2024 z grona nominowanych przez poszczególne Wydziały Politechniki Warszawskiej.
W wyniku szczegółowej analizy wszystkich zgłoszeń Kapituła przyznanie stypendiów następującym studentom:
 • Paulina Skurzewska - Wydział Administracji i Nauk Społecznych;
 • Adam Zuba - Wydział Chemiczny;
 • Tomasz Żebrowski - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych.

Zarząd Fundacji Politechniki Warszawskiej w dniu 13 listopada 2023 podjął decyzję o przyznaniu stypendiów rekomendowanym przez Kapitułę Funduszu studentom.

Gratulujemy laureatom! Dziękujemy wszystkim uczestnikom!

Uroczyste wręczenie stypendium laureatom odbędzie się w dniu 15 listopada 2023 roku podczas uroczystości Wpisu do Złotej Księgi Absolwentów organizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów Politechniki Warszawskiej.

Serdecznie dziękujemy i już teraz zapraszamy do udziału w przyszłorocznej edycji stypendium.

altalt

 
Stypendium Funduszu stypendialnego im. Adama i Haliny Stepkowskich nabór wniosków V Edycji
Zarząd Fundacji Politechniki Warszawskiej podjął decyzję o uruchomieniu naboru wniosków do V edycji stypendiów Fundacji Politechniki Warszawskiej z Funduszu Stypendialnego im. Adama i Haliny Stepkowskich - darczyńców i fundatorów Funduszu. Głównym celem naboru jest wyróżnienie najzdolniejszych i najaktywniejszych studentów Politechniki Warszawskiej. Dziekani Wydziałów mogą wskazać z Wydziału jednego studenta/studentkę ostatniego roku studiów inżynierskich lub ostatniego roku studiów magisterskich do grona kandydatów nominowanych do przyznania stypendium w roku akademickim 2023/2024.
Z grona zgłoszonych kandydatów powołana przez Zarząd Fundacji Politechniki Warszawskiej Kapituła Funduszu wyłoni trzech stypendystów Funduszu. Kapituła Funduszu została powołana w następującym składzie:
 • Prof. dr hab. inż. Robert Zalewski, Prorektor ds. Studenckich Politechniki Warszawskiej - Przewodniczący Kapituły;
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Kolasa - Prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Warszawskiej;
 • mgr inż. Jerzy Baranowski - Prezes Fundacji Politechniki Warszawskiej i reprezentant Fundatorów Stypendium;
W uzgodnieniu z Fundatorami decyzją Zarządu Fundacji Politechniki Warszawskiej wysokość każdego z przyznanych stypendiów z Funduszu Adama i Haliny Stepkowskich w roku akademickim 2023/2024 wynosić będzie 20000 zł. Stypendia zostaną wypłacone jednorazowo w pełnej kwocie. Decyzja Kapituły Funduszu, po zatwierdzeniu przez Zarząd Fundacji Politechniki Warszawskiej, jest decyzją ostateczną i nie podlega procedurze odwoławczej.

Studenci nominowani przez dziekanów Wydziałów powinni:

 • osiągać bardzo dobre wyniki w nauce;
 • posiadać znaczące osiągnięcia badawcze, innowacyjno-wdrożeniowe, kulturalne, sportowe lub inne wyróżniające nominowanych z grona studentów.
 • trudna sytuacja losowa lub materialna nominowanych, która uniemożliwiłaby nominowanym kontynuację studiów na stopniu magisterskim lub doktoranckim może być dodatkowym czynnikiem do przyznania stypendium.
Zgłoszenia nominowanych studentek/studentów prosimy kierować za pośrednictwem wypełnionego załączonego formularza w terminie do dnia 9 listopada 2023 roku.
Z poważaniem

Jerzy Baranowski
Prezes Zarządu
Fundacji Politechniki Warszawskiej
 
Wyniki stypendium im. Adama i Haliny Stepkowskich

Kapituła Funduszu stypendialnego im. Adama i Haliny Stepkowskich Fundacji Politechniki Warszawskiej w składzie:

 • prof. dr. hab. inż. Robert Zalewski - Prorektor ds. Studenckich Politechniki Warszawskiej - Przewodniczący Kapituły
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Jakubiak - Prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Warszawskiej,
 • mgr inż. Jerzy Baranowski - Prezes Fundacji Politechniki Warszawskiej, reprezentujący także Fundatorów Stypendium
dokonała wyboru stypendystów stypendium Funduszu im. Adama i Haliny Stepkowskich na rok akademicki 2022/2023 z grona nominowanych przez poszczególne Wydziały Politechniki Warszawskiej. W wyniku szczegółowej analizy wszystkich zgłoszeń Kapituła przyznanie stypendiów następującym studentom:
 • Marcin Berezowski - Wydział Elektryczny;
 • Mateusz Krzyziński - Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych;
 • Krzysztof Zdulski Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych.
Zarząd Fundacji Politechniki Warszawskiej w dniu 10 listopada 2022 podjął decyzję o przyznaniu stypendiów rekomendowanym przez Kapitułę Funduszu studentom. Gratulujemy laureatom! Dziękujemy wszystkim uczestnikom!
Uroczyste wręczenie stypendium laureatom odbędzie się w dniu 15 listopada 2022 roku podczas uroczystości Wpisu do Złotej Księgi Absolwentów organizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów Politechniki Warszawskiej. Serdecznie dziękujemy i już teraz zapraszamy do udziału w przyszłorocznej edycji stypendium.div>
altaltalt
 
Stypendium Funduszu stypendialnego im. Adama i Haliny Stepkowskich nabór wniosków IV Edycji 2022/2023

 

Stypendium Funduszu stypendialnego im. Adama i Haliny Stepkowskich nabór wniosków IV  Edycji  2022/2023

 

 

Zarząd Fundacji Politechniki Warszawskiej ogłasza nabór wniosków na stypendia Funduszu Stypendialnego imAdama i Haliny Stepkowskich.

Fundusz pod nazwą Adam i Halina Stepkowski Endowment Fund Fundacji Politechniki Warszawskiej, którego darczyńcami są Adam i Halina Stepkowski utworzony został przez Fundację w oparciu o umowę z września 2016 roku.

Głównym celem Funduszu stypendialnego jest wyróżnienie najzdolniejszych i najaktywniejszych studentów Politechniki Warszawskiej, a prawo nominowania studenta do jego otrzymania przysługuje dziekanom wydziałów Politechniki Warszawskiej.

Z grona nominowanych Kapituła Funduszu wyłoni trzech stypendystów Funduszu.

Wysokość każdego z przyznanych stypendiów Funduszu Adama i Haliny Stepkowskich w roku akademickim 2022/2023 wynosić będzie 20 000 zł. .

Dołącz do laureatów poprzednich edycji! 

Termin składania dokumentów – 10 listopada 2022

Formularz zgłoszeniowy  po wypełnieniu i podpisaniu przez Dziekana należy przesłać go zgodnie z zamieszczoną w nim informacją.

Dodatkowe informacje dla zainteresowanych studentek/studentów

Tomasz Kotkowski - 698953064 pon.-pt godz. 20.00 -21.00

Zarząd Fundacji Politechniki Warszawskiej

 
 
Kolejna edycja stypendium Fundacji Politechniki Warszawskiej z Funduszu stypendialnego Adama i Haliny Stepkowskich
Zarząd Fundacji Politechniki Warszawskiej informuje że nabór wniosków do kolejnej edycji stypendium Fundacji Politechniki Warszawskiej z Funduszu stypendialnego Adama i Haliny Stepkowskich jest planowany w drugim kwartale roku 2021. Warunkiem jego przeprowadzenia będzie oczywiście normalizacja sytuacji epidemiologicznej w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021.
 
Wręczenie nagród laureatom stypendium Funduszu

Wręczenie nagród laureatom stypendium Funduszu im. Adama i Haliny Stepkowskich odbyło się przy okazji gali Złotej Księgi Absolwentów Politechniki Warszawskiej.

Laureatom:

 • Aleksandra Aldona Kwiecień z Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa;
 • Hubert Ronduda z Wydziału Chemicznego;
 • Karol Perkowski z Wydziału Architektury;

Serdecznie gratulujemy!

zdjecie3 zdjecie1 zdjecie2 zdjecie4 zdjecie5 zdjecie6 zdjecie7 zdjecie8 zdjecie9 zdjecie10

 
Uroczyste wręczenie nagród laureatom stypendium

Szanowni Państwo,

jest nam niezmiernie miło poinformować, że w ramach trzeciej edycji stypendium Funduszu stypendialnego im. Adama i Haliny Stepkowskich Kapituła Funduszu składzie:

1) dr hab. inż. Janusz Walo, prof. PW Prorektor ds. Studenckich PW, Przewodniczący,
2) prof. dr hab. inż. Andrzej Jakubiak, Prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół PW,
3) mgr inż. Jerzy Baranowski, Prezes Fundacji Politechniki Warszawskiej,

w wyniku szczegółowej analizy przesłanych zgłoszeń rekomendowała przyznanie stypendiów następującym studentom:

Aleksandra Aldona Kwiecień z Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa;
Hubert Ronduda z Wydziału Chemicznego;
Karol Perkowski z Wydziału Architektury;

Zarząd Fundacji Politechniki Warszawskiej w dniu 6 listopada podjął decyzję o przyznaniu stypendiów rekomendowanym przez Kapitułę Funduszu studentom.

Gratulujemy laureatom! Uroczyste wręczenie stypendium laureatom odbędzie się w dniu 15.11.2019 podczas uroczystości Gali Złotej Księgi Absolwentów PW godz. 18.00, Mała Aula w Gmachu Głownym PW

Dziękujemy Dziekanom Wydziałów za wszystkie zgłoszenia znakomitych kandydatów, studentek i studentów Politechniki Warszawskiej, a wszystkim nominowanym studentkom i stodentom gratulujemy wspaniałych osiągnięć i serdecznie dziękujemy za udział.

Zarząd Fundacji Politechniki Warszawskiej

 
Stypendium Funduszu stypendialnego im. Adama i Haliny Stepkowskich nabór wniosków edycji 2018/2019

Stypendium Funduszu stypendialnego im. Adama i Haliny Stepkowskich nabór wniosków edycji 2018/2019.

Zarząd Fundacji Politechniki Warszawskiej ogłasza nabór wniosków na stypendia Funduszu Stypendialnego im. Adama i Haliny Stepkowskich.

Fundusz pod nazwą Adam i Halina Stepkowski Endowment Fund Fundacji Politechniki Warszawskiej, którego darczyńcami są Adam i Halina Stepkowski utworzony został przez Fundację w oparciu o umowę z września 2016 roku.

Głównym celem Funduszu stypendialnego jest wyróżnienie najzdolniejszych i najaktywniejszych studentów Politechniki Warszawskiej, a prawo nominowania studenta do jego otrzymania przysługuje dziekanom wydziałów Politechniki Warszawskiej.

Z grona nominowanych Kapituła Funduszu wyłoni trzech stypendystów Funduszu.

Wysokość każdego z przyznanych stypendiów Funduszu Adama i Haliny Stepkowskich w roku akademickim 2018/2019 wynosić będzie 20 000 zł. .

Dołącz do laureatów poprzednich edycji! [GALERIA]

Termin składania dokumentów - 26 czerwca 2019

Poniżej zamieszczamy wersję edytowalną formularza zgłoszeniowego po wypełnieniu należy przesłać go zgodnie z zamieszczoną w nim informacją.

FORMULARZ

Dodatkowe informacje dla zainteresowanych studentek/studentów

Tomasz Kotkowski - 698953064 pon.-pt godz. 20.00 -21.00

Zarząd Fundacji Politechniki Warszawskiej

 
Podziękowania dla Darczyńców odtworzenia pomnika Prezydenta Mościckiego

Zakończono prace nad odtworzeniem pomnika Prezydenta Ignacego Mościckiego przed Gmachem Technologii Chemicznej PW. Było to możliwe dzięki wspaniałemu wsparciu Darczyńców zarówno firm, instytucji, jak i osób prywatnych. Pozyskane na ten cel środki zostały przeznaczone na: zrekonstruowanie popiersia prof. Mościckiego, postawienie nowego cokołu, przeniesienie w nowe miejsce obelisku poświęconego Pamięci Profesorów, Pracowników, Studentów oraz Żołnierzy Września i Powstania Warszawskiego poległych i zamordowanych w latach 1939-1945 oraz zainstalowanie oświetlania obu monumentów. W druku jest już też monografia o Ignacym Mościckim – specjalne wydanie książki z kalendarium upamiętniającym odtworzenie pomnika, wpisane w obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości organizowane przez Politechnikę Warszawską.

Wszyscy Darczyńcy zostali zaproszeni do Komitetu Honorowego odtworzenia pomnika Prezydenta Ignacego Mościckiego. Uroczystość odsłonięcia pomnika i obelisku w nowym miejscu odbędzie się 14 grudnia 2018 r.

altalt

 
Uroczyste wręczenie nagród laureatom stypendium

Wręczenie nagród laureatom stypendium Funduszu im. Adama i Haliny Stepkowskich odbyło się przy okazji gali Złotej Księgi Politechniki Warszawskiej w dniu 15 listopada 2018 roku.

Laureatom:

 • Julia Kosowska z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych;
 • Bartłomiej Frankowski z Wydziału Samochodów i Maszyn Robocych;
 • Grzegorz Matyszczak z Wydziału Chemicznego;

Serdecznie gratulujemy!

zdjecie3 zdjecie1 zdjecie2 zdjecie4

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 4
2010 © Fundacja Politechniki Warszawskiej