Cele Statutowe
  • Wspieranie rozwoju nauki i nowoczesnych technologii
  • Wspieranie Politechniki Warszawskiej, umacnianie jej tradycji i promowanie w świecie
  • Upowszechnianie osiągnięć absolwentów Politechniki Warszawskiej
  • Upowszechnianie osiągnięć nauki
  • Wspieranie rozwoju naukowego pracowników, doktorantów i studentów
  • Organizacja procesu wykorzystania osiągnięć nauk technicznych
  • Wspieranie działań organizacji społecznych funkcjonujących w środowisku Politechniki Warszawskiej, sprzyjających celom Fundacji
 
2010 © Fundacja Politechniki Warszawskiej