Stypendium Funduszu stypendialnego im. Adama i Haliny Stepkowskich nabór wniosków IV Edycji 2022/2023

 

Stypendium Funduszu stypendialnego im. Adama i Haliny Stepkowskich nabór wniosków IV  Edycji  2022/2023

 

 

Zarząd Fundacji Politechniki Warszawskiej ogłasza nabór wniosków na stypendia Funduszu Stypendialnego imAdama i Haliny Stepkowskich.

Fundusz pod nazwą Adam i Halina Stepkowski Endowment Fund Fundacji Politechniki Warszawskiej, którego darczyńcami są Adam i Halina Stepkowski utworzony został przez Fundację w oparciu o umowę z września 2016 roku.

Głównym celem Funduszu stypendialnego jest wyróżnienie najzdolniejszych i najaktywniejszych studentów Politechniki Warszawskiej, a prawo nominowania studenta do jego otrzymania przysługuje dziekanom wydziałów Politechniki Warszawskiej.

Z grona nominowanych Kapituła Funduszu wyłoni trzech stypendystów Funduszu.

Wysokość każdego z przyznanych stypendiów Funduszu Adama i Haliny Stepkowskich w roku akademickim 2022/2023 wynosić będzie 20 000 zł. .

Dołącz do laureatów poprzednich edycji! 

Termin składania dokumentów – 10 listopada 2022

Formularz zgłoszeniowy  po wypełnieniu i podpisaniu przez Dziekana należy przesłać go zgodnie z zamieszczoną w nim informacją.

Dodatkowe informacje dla zainteresowanych studentek/studentów

Tomasz Kotkowski - 698953064 pon.-pt godz. 20.00 -21.00

Zarząd Fundacji Politechniki Warszawskiej

 
 
2010 © Fundacja Politechniki Warszawskiej