Podziękowania dla Darczyńców odtworzenia pomnika Prezydenta Mościckiego

Zakończono prace nad odtworzeniem pomnika Prezydenta Ignacego Mościckiego przed Gmachem Technologii Chemicznej PW. Było to możliwe dzięki wspaniałemu wsparciu Darczyńców zarówno firm, instytucji, jak i osób prywatnych. Pozyskane na ten cel środki zostały przeznaczone na: zrekonstruowanie popiersia prof. Mościckiego, postawienie nowego cokołu, przeniesienie w nowe miejsce obelisku poświęconego Pamięci Profesorów, Pracowników, Studentów oraz Żołnierzy Września i Powstania Warszawskiego poległych i zamordowanych w latach 1939-1945 oraz zainstalowanie oświetlania obu monumentów. W druku jest już też monografia o Ignacym Mościckim – specjalne wydanie książki z kalendarium upamiętniającym odtworzenie pomnika, wpisane w obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości organizowane przez Politechnikę Warszawską.

Wszyscy Darczyńcy zostali zaproszeni do Komitetu Honorowego odtworzenia pomnika Prezydenta Ignacego Mościckiego. Uroczystość odsłonięcia pomnika i obelisku w nowym miejscu odbędzie się 14 grudnia 2018 r.

altalt

 
2010 © Fundacja Politechniki Warszawskiej