Wyniki stypendium im. Adama i Haliny Stepkowskich
Kapituła Funduszu stypendialnego im. Adama i Haliny Stepkowskich Fundacji Politechniki Warszawskiej w składzie:
  • prof. dr. hab. inż. Robert Zalewski - Prorektor ds. Studenckich Politechniki Warszawskiej - Przewodniczący Kapituły
  • prof. dr hab. inż. Andrzej Jakubiak - Prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Warszawskiej,
  • mgr inż. Jerzy Baranowski - Prezes Fundacji Politechniki Warszawskiej, reprezentujący także Fundatorów Stypendium
dokonała wyboru stypendystów stypendium Funduszu im. Adama i Haliny Stepkowskich na rok akademicki 2022/2023 z grona nominowanych przez poszczególne Wydziały Politechniki Warszawskiej. W wyniku szczegółowej analizy wszystkich zgłoszeń Kapituła przyznanie stypendiów następującym studentom:
  • Marcin Berezowski - Wydział Elektryczny;
  • Mateusz Krzyziński - Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych;
  • Krzysztof Zdulski Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych.
Zarząd Fundacji Politechniki Warszawskiej w dniu 7 czerwca podjął decyzję o przyznaniu stypendiów rekomendowanym przez Kapitułę Funduszu studentom.
Gratulujemy laureatom! ziękujemy wszystkim uczestnikom!
Uroczyste wręczenie stypendium laureatom odbędzie się w dniu 27 czerwca 2017 podczas uroczystego posiedzenia Senatu Politechniki Warszawskiej.
Do stypendium Funduszu stypendialnego im. Adama i Haliny Stepkowskich wpłynęły w tym roku akademickim zgłoszenia kandydatów z 17 wydziałów Politechniki Warszawskiej. erdecznie dzięk ujemy i już teraz zapraszamy do udziału w przyszłorocznej edycji stypendium.
 
2010 © Fundacja Politechniki Warszawskiej