Wyniki stypendium im. Adama i Haliny Stepkowskich 2023

Kapituła Funduszu stypendialnego im. Adama i Haliny Stepkowskich Fundacji Politechniki Warszawskiej w składzie:

  • - prof. dr. hab. inż. Robert Zalewski - Prorektor ds. Studenckich Politechniki Warszawskiej- Przewodniczący Kapituły,
  • - prof. dr hab. inż. Andrzej Kolasa – Prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Warszawskiej,
  • - mgr inż. Jerzy Baranowski – Prezes Fundacji Politechniki Warszawskiej, reprezentujący także Fundatorów Stypendium
dokonała wyboru stypendystów stypendium Funduszu im. Adama i Haliny Stepkowskich na rok akademicki 2023/2024 z grona nominowanych przez poszczególne Wydziały Politechniki Warszawskiej.
W wyniku szczegółowej analizy wszystkich zgłoszeń Kapituła przyznanie stypendiów następującym studentom:
  • Paulina Skurzewska - Wydział Administracji i Nauk Społecznych;
  • Adam Zuba - Wydział Chemiczny;
  • Tomasz Żebrowski – Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych.

Zarząd Fundacji Politechniki Warszawskiej w dniu 13 listopada 2023 podjął decyzję o przyznaniu stypendiów rekomendowanym przez Kapitułę Funduszu studentom.

Gratulujemy laureatom! Dziękujemy wszystkim uczestnikom!

Uroczyste wręczenie stypendium laureatom odbędzie się w dniu 15 listopada 2023 roku podczas uroczystości Wpisu do Złotej Księgi Absolwentów organizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów Politechniki Warszawskiej.

Serdecznie dziękujemy i już teraz zapraszamy do udziału w przyszłorocznej edycji stypendium.

 
2010 © Fundacja Politechniki Warszawskiej