Rada Fundacji

Przewodniczący  –  prof. Grzegorz Pawlicki

Wiceprzewodniczący - Maciej Gierej

prof. Józef Modelski

prof. Andrzej Jakubiak

Krzysztof Paź

Jarosław Popiołek

Kazimierz Mart

Jerzy Szewczyk

Ireneusz Marciniak

Marek Hołyński

Bogusław Węgliński

 
2010 © Fundacja Politechniki Warszawskiej