Stypendium Funduszu stypendialnego im. Adama i Haliny Stepkowskich

W związku z utworzeniem przez Zarząd Fundacji Politechniki Warszawskiej Funduszu Stypendialnego im. Adama i Haliny Stepkowskich - darczyńcow i fundatorow Funduszu trwa nabor kandydatow nominowanych przez Wydziały Politechniki Warszawskiej.

Głownym celem funduszu stypendialnego jest wyrożnienie najzdolniejszych i najaktywniejszych studnetow Politechniki Warszawskiej, a prawo nominowania studenta do jego otrzymania przysługuje dziekanom wydziałow Politechniki Warszawskiej. Kapituła Fuduszu wyłoni trzech stypendystow Funduszu. Wysokość każdego z przyznanych stypendiow wyniesie 20 000 zł.

Poniżej zamieszczamy wersję edytowalną formularza zgłoszeniowego po wypełnieniu należy przesłać go zgodnie z zamieszczoną w nim informacją.

FORMULARZ

Zarząd Fundacji Politechniki Warszawskiej

 
2010 © Fundacja Politechniki Warszawskiej