Powstanie fundacji

Rok 2007.

JMR prof. Włodzimierz Kurnik, podczas pierwszej swej kadencji, przy współpracy z Zarządem SAiP PW, powołał Radę Konsultacyjną przy Rektorze PW. Z Rady tej wyłoniona została Grupa, której zadaniem było dopracowanie koncepcji i zaproponowanie statutu Fundacji.

Rok 2008.

14 listopada, Walne Zebranie Członków SAiP PW podjęło uchwałę w sprawie ustanowienia Fundacji Politechniki Warszawskiej. Realizując postanowienia wymienionej uchwały, Grupa statutowa w składzie: Wiktor Piwkowski, Kazimierz Mart, Zbigniew Młynarski, po konsultacjach z Komisjami Senackimi Senatu PW, dopracowała statut Fundacji Politechniki Warszawskiej i przedstawiła go pierwszej grupie założycieli.

Rok 2009.

26 maja, na specjalnym spotkaniu zorganizowanym przez JM Rektora PW i Zarząd SAiP PW zostały złożone pierwsze deklaracje założycielskie.

10 listopada, założyciele złożyli swoje podpisy pod aktem notarialnym powołania Fundacji.

  
   

 
2010 © Fundacja Politechniki Warszawskiej