Uchwała w sprawie ustanowienia Fundacji Politechniki Warszawskiej

UCHWAŁA WZC SAIP PW
W SPRAWIE USTANOWIENIA FUNDACJI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

Przyjęta w Warszawie dnia 14.11.2008 roku

W celu uruchomienia absolwenckiej inicjatywy umożliwiającej stworzenie źródeł finansowania wspierających rozwój Politechniki Warszawskiej, a w szczególności rozwój dydaktyczno-naukowy młodej kadry, Walne Zebranie Członków SAiP PW aprobuje dotychczasowe dokonania i upoważnia Zarząd Główny SAiP PW do dalszych prac zmierzających do powstania i rozwoju Fundacji.

 

 

 

 
2010 © Fundacja Politechniki Warszawskiej