Ogłoszenie laureatów stypendium Funduszu im. Adama i Haliny Stepkowskich

Szanowni Państwo,

jest nam niezmiernie miło poinformować, że w ramach pierwszej edycji stypendium Funduszu stypendialnego im. Adama i Haliny Stepkowskich Kapituła Funduszu składzie:

1) dr hab. inż. Janusz Walo, prof. PW Prorektor ds. Studenckich PW, Przewodniczący,

2) prof. dr hab. inż. Andrzej Jakubiak, Prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół PW,

3) mgr inż. Jerzy Baranowski, Prezes Fundacji Politechniki Warszawskiej,

w wyniku szczegółowej analizy przesłanych zgłoszeń rekomendowała przyznanie stypendiów następującym studentom:

Tomasz Kotkowski z Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej;

Damian Młynarek z Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych;

Joanna Starobrat z Wydziału Fizyki.

Zarząd Fundacji Politechniki Warszawskiej w dniu 7 czerwca podjął decyzję o przyznaniu stypendiów rekomendowanym przez Kapitułę Funduszu studentom.

Gratulujemy laureatom! Uroczyste wręczenie stypendium laureatom odbędzie się w dniu 27 czerwca 2017 podczas uroczystego posiedzenia Senatu Politechniki Warszawskiej.

Do stypendium Funduszu stypendialnego im. Adama i Haliny Stepkowskich wpłynęły zgłoszenia z 17 wydziałów Politechniki Warszawskiej.

Dziękujemy Dziekanom Wydziałów za wszystkie zgłoszenia znakomitych kandydatów, studentek i studentów Politechniki Warszawskiej, a wszystkim nominowanym studentkom i stodentom gratulujemy wspaniałych osiągnięć i serdecznie dziękujemy za udział.

Zarząd Fundacji Politechniki Warszawskiej

 
2010 © Fundacja Politechniki Warszawskiej