Umowa o współpracy z T-Matic Systems SA

W dniu 29 listopada 2013 r. została podpisana umowa o współpracy pomiędzy firmą T-Matic Systems SA http://www.t-matic.com/, a Fundacją Politechniki Warszawaskiej. Zakres wzajemnej współpracy obejmował będzie realizację wspólnych projektów badawczych w oparciu o wiedzę i doświadzczenie obu straon oraz ich poźniejszą komercjalizację.

 
2010 © Fundacja Politechniki Warszawskiej