Model funkcjonowania studiów doktoranckich: Praktyka. Etyka. Finansowanie.

W dniach 25-27 października 2013 r. w Warszawie na terenie Akademii Obrony Narodowej oraz Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej odbędzie się konferencja "Model funkcjonowania studiów doktoranckich: Praktyka. Etyka. Finansowanie". Organizatorami konferencji Warszawskie Porozumienie Doktorantów wraz z Krajową Reprezentacją Doktorantów. Fundacja Politechniki Warszawskiej jako jeden z patronów zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w spotkaniu.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie http://wpd-warszawa.wix.com/model.


 
 
2010 © Fundacja Politechniki Warszawskiej