Stypendium Funduszu stypendialnego im. Adama i Haliny Stepkowskiech nabór wniosków edycji 2017/2018

Stypendium Funduszu stypendialnego im. Adama i Haliny Stepkowskiech nabór wniosków edycji 2017/2018.

Już po raz drugi Zarząd Fundacji Politechniki Warszawskiej ogłasza nabór wniosków na stypendia Funduszu Stypendialnego im. Adama i Haliny Stepkowskich.

Fundusz pod nazwą Adam i Halina Stepkowski Endowment Fund Fundacji Politechniki Warszawskiej, którego darczyńcami są Adam i Halina Stepkowski utworzony został przez

Fundację w oparciu o umowę z września 2016 roku.

Głównym celem Funduszu stypendialnego jest wyróżnienie najzdolniejszych i najaktywniejszych studentów Politechniki Warszawskiej, a prawo nominowania studenta do jego otrzymania przysługuje dziekanom wydziałów Politechniki Warszawskiej.

Z grona nominowanych Kapituła Funduszu wyłoni trzech stypendystów Funduszu.

Wysokość każdego z przyznanych stypendiówFunduszu Adama i Haliny Stepkowskich w roku akademickim 2017/2018 wynosić będzie 20 000 zł. .

Dołącz do ubiegłorocznych kandydatów! [GALERIA]

Poniżej zamieszczamy wersję edytowalną formularza zgłoszeniowego po wypełnieniu należy przesłać go zgodnie z zamieszczoną w nim informacją.

FORMULARZ

Dodatkowe informacje dla zainteresowanych studentek/studentów

Tomasz Kotkowski - 698953064 pon.-pt godz. 20.00 -21.00

Zarząd Fundacji Politechniki Warszawskiej

 
2010 © Fundacja Politechniki Warszawskiej