Odbudowa pomnika Prezydenta Ignacego Mościckiego

Komitet Organizacyjny ds Odtworzenia Pomnika Prezydenta Ignacego Mościckiego pod przewodnictwem prof. Ludwika Synoradzkiego oraz Fundacji Politechniki Warszawskiej serdecznie zapraszają absolwentów Politechniki Warszawskiej do współudziału w odbudowie pomnika.

Wpłaty można dokonywać na konto: 31 1240 6003 1111 0010 7761 5694

 
2010 © Fundacja Politechniki Warszawskiej