Zmiany w składzie Zarządu

6 marca 2013 roku odbyło się posiedzenie Rady Fundacji Politechniki Warszawskiej, na którym dokonano zmian w składzie Zarządu

Przyjęto rezygnację Edwarda Matulki z funkcji członka Zarządu. Nowy Zarząd Fundacji pragnie podziękować Panu Edwardowi Matulce za czas poświęcony na budowanie naszej Fundacji i życzy satysfakcji z kolejnych podejmowanych wyzwań zawodowych i osobistych.

Jednocześnie na wniosek Prezesa Fundacji Politechniki Warszawskiej Jerzego Baranowskiego Rada Fundacji powołała dwóch nowych członków Zarządu:

1. Bogusława Kasprzyka na funkcję Wiceprezesa Fundacji;

2. Michała Gajdę na funkcję Członka Zarządu Fundacji.

Prezes Fundacji przedstawił także Radzie krótką informację z dotychczas podjętych działań oraz planów na najbliższą przyszłość. 

 
2010 © Fundacja Politechniki Warszawskiej