Darowizny na rzecz Fundacji

Wszystkim osobom wspierającym Fundację Politechniki Warszawskiej serdecznie dziękujemy za podejmowane wysiłki oraz darowizny finansowe przekazywane na jej konto.

Jednocześnie informujemy, kwoty wpłacane do 31.12.2012 r. na konto Fundacji Politechniki Warszawskiej mogą być odliczane od dochodu w rozliczeniu podatkowym za rok 2012. Zachęcamy darczyńców do skorzystania z tej ulgi oraz przypominamy wszystkim, którzy chcą nas wspierać, o takiej możliwości.

Darowizn pieniężnych na rzecz Fundacji Politechniki Warszawskiej można dokonać wyłącznie wpłacając przelewem lub przekazem pocztowym na konto Fundacji. Należy posiadać dowód wpłaty.

Fundacja Politechniki Warszawskiej
ul. Koszykowa 80
02-008 Warszawa
Bank Pekao.S.A.
37 1240 6003 1111 0010 6093 5466

Darowizny inne niż pieniężne należy udokumentować dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny oraz oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu.

Jeżeli przedmiotem darowizny towary opodatkowane podatkiem VAT, za kwotę darowizny uważa się wartość towaru wraz z podatkiem VAT (dla osób prowadzących działalność gospodarczą).

Darowizny przekazane do 31.12.2012 roku, można odliczyć od dochodu w zeznaniu podatkowym za rok 2012, składanym do 30 kwietnia 2013. Późniejsze wpłaty można odliczyć w zeznaniu podatkowym za następny rok. Należy wypełnić załącznik PIT 0, podając: kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia, oraz dane obdarowanego, tj nazwę i adres, dołączając go do zeznania podatkowego PIT 37 lub PIT 36.

Łączna kwota odliczeń z tyt. darowizn przekazanych w 2011 roku nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 6% dochodu a dla osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowanych ryczałtem ewidencjonowanym 6% przychodu (rozliczających się na druku PIT 28). Prosimy na przelewach podawać tytuł wpłaty „darowizna”, bez żadnych innych dopisków.

WAŻNE – odliczeniu podlegają tylko darowizny przekazane na rachunek bankowy

Podstawa prawna:
ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych: art. 26 ust. 1 pkt. 9, pkt 6b art. 26 ust. 5 art. 26 ust. 7 pkt. 2
ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie: art.3 ust 2 i 3, art. 4

 
2010 © Fundacja Politechniki Warszawskiej